Moduluskontroll

Fødselsnummer

Skriv inn fødselsnr:

 

Forbehold: Det er kun kontrollsifferne (2 siste siffer) som sjekkes i forhold til resten av fødselsnummeret. Det foretas ingen sjekk av om datoen er en gyldig dato, eller om individnummeret (7.-9. siffer) er mulig for den angitte datoen.

Les mer om fødselsnummer på Skatteetaten sine sider.

Generer kontrollsiffer til fødselsnummer

Skriv inn 9 første siffer av fødselsnr:

 

Kontonummer

Skriv inn kontonr:

 

Forbehold: Det er kun kontrollsifferet (siste siffer) som sjekkes i forhold til resten av kontonummeret. Det foretas ingen sjekk av om bankregisternummeret (4 første siffer) er gyldig.

Beregning av kontrollsiffer

Skriv inn grunnlagstallet:

 

Beregning av kontrollsiffer MOD10

Modulus10 er en annen algoritme enn Modulus11, og brukes fx. til validering av KID-nr på bankgiroer. Les mer på Wikipedia. Jeg har laget VBA-kode for dette, og den er implementer i et Excel-dokument også.

Skriv inn grunnlagstallet:

 

Skriv inn KID (eller annet tall som skal valideres):

 

Eksempel med fødselsnummer

I eksemplet her bruker jeg som et eksempel fødselsnummeret 26059765131.

Beregning av 1. kontrollsiffer

Man tar utgangspunkt i de 9 første sifferne (her 260597651). Først multipliserer man siffer for siffer med følgende tallrekke: 3, 7, 6, 1, 8, 9, 4, 5 og 2. Deretter summerer man resultatene. Så finner første kontrollsiffer ved å trekke "resten" man får når man deler dette på 11 (herav navnet modulus11-kontroll), og trekker denne "resten" fra 11. Hvis kontrollsifferet blir 11, så settes det til 0, og hvis det blir 10, så er det ikke gyldig (da må det genereres et nytt individnummer).

Eksempel: Fødselnummeret er 26059765131. De første 9 sifferne, som danner utgangspunktet for å beregne kontrollsifferet, er 260597651. Nedenfor vises regnestykket:

Siffer nr.SifferMultiplikatorMultiplum
1236
26742
3060
4515
59872
67963
76424
85525
9122
Sum:239

Denne summen deler man på 11, og får da en "rest" på 8 (11x21=231, 239-231=8). Dette trekker vi fra 11, og får da 3 (11-8=3).

Første kontrollsiffer skal være 3, og det stemmer i vårt tilfelle.

Beregning av 2. kontrollsiffer

Framgangsmåten er tilsvarende som for 1. kontrollsiffer, men man tar utgangspunkt i de 10 første sifferne (her 2605976513), og tallrekken er annerledes: 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 og 2.

Dette er også måten å finne kontrollsifferet til kontonummer på, da de har kun et kontrollsiffer.

Eksempel: Fødselsnummeret (eller like gjerne kontonummeret) er 26059765131. De første 10 sifferne, som danner utgangspunktet for å beregne kontrollsifferet, er 2605976513. Nedenfor vises regnestykket:

Siffer nr.SifferMultiplikatorMultiplum
12510
26424
3030
45210
59763
67642
76530
85420
9133
10326
Sum:208

Denne summen deler man på 11, og får da en "rest" på 10 (11x18=198, 208-198=10). Dette trekker vi fra 11, og får da 1 (11-10=1).

Andre kontrollsiffer skal være 1, og det stemmer i vårt tilfelle.

Copyright © Alf Kåre Lefdal.