Månedlig kostnad ved boligkjøp

Felt Verdi   Forklaring
Prisantydning: kr Prisen du regner med at boligen går for.
Husleie: kr/mnd Husleie for boligen (pr. måned). Her bør du også ta med faste kostnader som vanligvis er med i en husleie, fx. kommunale avgifter og boligforsikring (ikke innbo).
Andel fellesgjeld: kr Dersom deler av husleien går med til å betjene fellesgjeld, så skriver du størrelsen på den her.
Selveier:   Dersom boligen er selveier, så sett kryss her. Det påløper da 2.5% av kjøpesummen i boligskatt til staten.
Tinglysing: kr Eventuelt tinglysingsgebyr.
Gebyr: kr Eventuelle andre gebyr, fx. til banken eller forretningsfører, i forbindelse med kjøpet.
Egenkapital: kr Den egenkapitalen du har tilgjengelig eller har tenkt å bruke i forbindelse med kjøpet.
Rentefot: % Den rentefot du regner med å få til lånet ditt. Her kan du også sette inn den rentefoten du mener du bør være beredt til å tåle. Kontakt din finansrådgiver for råd.
Nedbetalingstid: år Antall år nedbetalingstid på lånet ditt.
Dokumentavgift: 0 kr 2.5% av prisantydning, dersom boligen er selveier.
Kjøpekostnad: 0 kr Det totale beløpet du må ut med i forbindelse med kjøpet. Er en sum av prisantydning, dokumentavgift, tinglysing og gebyr.
Lånebeløp: 0 kr Hva du må låne. Er kostnad minus egenkapital.
Terminbeløp: 0 kr/mnd Terminbeløp for lånet ditt, basert på annuitetsprinsippet, lånebeløpet, rentefoten og nedbetalingstiden.
Renter på lånet: 0 kr/mnd Den andelene av terminbeløpet som går til å betjene rentene på lånet. Dette beløpet vil minke litt for hver termin.
Avdrag på lånet: 0 kr/mnd Den andelene av terminbeløpet som går til nedbetaling av lånet. Dette beløpet vil øke litt for hver termin. Dette er å regne som sparing (tvangssparing...), og er penger du får tilbake så sant boligen holder seg i verdi.
Renter på fellesgjeld: 0 kr/mnd Den andelene av husleien som går til å betjene rentene på fellesgjelden. Dette går til fradrag på inntekten, og reduserer skatten (på linje med renter på personlige lån)
Skattefordel: 0 kr/mnd 28% av det du betaler i rente totalt sett, som går til reduksjon av skatten.
Månedlig utgift: 0 kr/mnd Det du må betale totalt sett pr. måned: Husleie pluss betjening av lån (renter og avdrag) minus skattefordelen av rentene. Dette er det du må ha kapasitet til å dekke hver måned med den lønnen du har.
Månedlig kostnad: 0 kr/mnd Den kostnadene du har per måned: Husleie pluss renter på lånet minus skattefordelen av rentene. Avdrag er ikke med, da dette egentlig er å regne som sparing. Avdrag på fellesgjelden er med, da det er vanskelig å si noe om størrelsen på den uten å vite noe om gjenstående nedbetalingstid(er) på fellesgjelden. Dette beløpet kan du sammenligne med husleie dersom du leier (og avdrag kan sammenlgnes med månedlig sparing på høyrentekonto).

© Alf Kåre Lefdal.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.