Nyheter, tanker og idéer

Hugo Chavez’ sanne jeg

08.05.2006 —

dn.no melder i dag at Hugo Chavez ønsker å sitte i 25 år.  Så “folkets frigjører” er ikke annet enn en vanlig maktsyk sosialist som ikke bryr seg med viktige demokratiske grunnpillarer som frie valg, ytringsfrihet og rettsikkerhet.

Vel er det morsomt at han spanderer olje på trengende i USA, men han får ikke en tøddel av sympati fra meg når han aktivt prøver å sette til side grunnleggende menneskerettigheter.

Comments Off on Hugo Chavez’ sanne jeg

Comments are closed.