Nyheter, tanker og idéer

Høyre ytterst?

07.01.2006 —

I en av kommentarene i Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen sin blogg nevnes det at “FrP er det nye Arbeiderpartiet“.

Jeg mener vagt å huske fra en forelesning om en (hemmelig…) Gallup-undersøkelse i forbindelse med kommunevalget i 2003 at det AP og FrP har mye av den samme typen velgere: de er de to partiene som scorer best blant materialistiske velgere (i motsetning til idealistiske), og begges velgere tenderer heller mot å være tradisjonelle i motsetning til moderne.  Høyre deler mye av den samme velgerskaren som SV og Venstre: mer moderne enn tradisjonelle, og mer idealistiske enn materialistiske (Høyre dog i mindre grad enn de to andre).  Med dette i baktankene er det ikke unaturlig at FrP prøver å bevege seg innpå AP sine domener (AP var jo forøvrig også et populistisk parti en gang i tiden, som med materialistisk grunnprofil på politikken, dog var et ekstremt idealistisk før 30-tallet…).
Høyre er i krise kan vi lese i alle aviser, og Høyre selv er i gang med en prosess for å få partiet på fote igjen. På samme måte som Arbeiderpartiet har Høyre alltid hatt fordelen av å ligge mellom sentrum og et ytterliggående parti, i Høyres tilfelle Fremskrittspartiet.

Der FrP tidligere alltid var på til høyre for Høyre, har de de senere årene etterhvert prøvd å ta Arbeiderpartiet sine saker. Det betyr i verste fall at ved neste valg vurderer folk det dithen at det er Høyre som er det ytterliggående partiet, med FrP mellom seg og sentrum.

Skal man ha innflytelse i politikken, så er det om å gjøre å tekkes de moderate i sentrum. Da tenker jeg ikke på velgerne til særinteressepartiene KrF (de superkristne) og SP (bøndene). Jeg tenker heller på de moderate AP-velgerne og på Venstrevelgere.

Høyre har ingen ting å tjene på å bli det ytterste partiet, da er det nemlig FrP som blir bindeleddet med sentrum. Så det vi heller må gjøre er å stjele Venstre sine klær. Jeg kjenner ingen som hater Venstre, og det er mange, inkludert meg selv, som sympatiserer med Venstre. Problemet deres er at de aldri klarer å bli enige om hva de mener (der det er to Venstrefolk tilstede er det alltid minst tre meninger), og har en kultur som ikke er så pragmatisk man må være for å styre.

Venstre er et parti for liberale mennesker med et samfunnsengasjement, og det er den plassen Høyre bør sikte seg inn mot, men uten å glemme å være pragmatiske og løsningsorienterte.

Comments Off on Høyre ytterst?

Comments are closed.