Nyheter, tanker og idéer

Frihet og kriminalitet

04.01.2006 — ,

Georg Apenes er intervjuet i Bergens Tidende i dag:

– Det finnes bare en måte å eliminere all kriminalitet på – å fjerne friheten. Jeg er dypt pessimistisk og det er sløvheten som er farligst. Jeg har ingen illusjoner om hvilket samfunn vi utvikler, så lenge folk er passive, sier Datatilsynets direktør Georg Apenes.

Når målet er et fritt, liberalt og demokratisk samfunn hvor folk kan ta frie valg, så er ikke mer styring, kontroll og overvåking riktige virkemidler. Slike virkemidler vil faktisk være kontraproduktivt. Aldri har norske byer vært tryggere å bevege seg omkring i enn i dag. Likevel ropes det på mer “sikkerhet”.

Kampen mot kriminalitet er i realiteten kampen for fritt samfunn, hvor mennesker kan leve sine liv på sin egen måte. Dette berører forøvrig det som Vampus beskriver som Grandiosaland: Selv om folk flest velger Grandiosa, så betyr frihet at man kan velge annerledes. Jeg vil ha et privatliv og jeg ønsker innimellom å være anonym, og det mener jeg er en grunnleggende rettighet.

Jeg vil ikke at naboen min i Securitas eller fetteren min i politiet skal vite hvor jeg har vært eller hva jeg har gjort til en hver tid. “Stalking” kalles dette vanligvis dersom man er lovlydig, og dersom man er faktisk er mistenkt i en kriminalsak kalles det “overvåking” (noe som krever rettslig kjennelse).

Hvor er forøvrig media i denne saken? De elsker bildene fra overvåkingen, og de elsker å skrive om forbrytere som blir tatt, siden dette gir klingende mynt i kassa. Men å skrive om misbruk av overvåkning gir i høyden bare små notiser: det blir ikke store nyheter når ens små hemmeligheter blir avslørt for nabolaget eller i familien.

Jeg tror ikke overvåking verken har forebygget eller vil forebygge et eneste mord (selv om det kan bidra til selve oppklaringen). Jeg tror overvåking kan bidra til å flytte kriminalitet, slik at planlagte kriminelle handlinger blir gjort andre steder enn der det er overvåking, men de forsettlige og uaktsomme kriminelle handlingene vil pågå som før.

Comments Off on Frihet og kriminalitet

Comments are closed.