Nyheter, tanker og idéer

Høyre og Arbeiderpartiet i samarbeid?

28.08.2005 —

Dagens Næringsliv presenterer et intervju med Francis Sejersted, hvor han foreslår en storkoalisjon mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Han argumenterer for at det er mer som forener enn som skiller de to partiene.

Dette er også mitt inntrykk. Retorisk er riktignok forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpariet betydelig, og kulturen innad i partiene er forskjellig, men i store og viktige saker står partiene sammen. Dette gjelder fx. utenrikspolitikken, pensjonsforliket og EU.

I bydelsutvalget på Grünerløkka samarbeider H og Ap veldig godt til tider. Og de viktigste fellestrekkene der er ansvarlighet, styringsvillighet og vilje til samarbeid, områder som både SV og FrP sliter stort med.

Gjennom et samarbeid mellom H og Ap på riksplan kunne man fått en periode hvor man for det første ikke behøvde å ta nevneverdig hensyn til de populistiske partiene SV og FrP. Disse partiene er et oppkomme av gode saker og gode intensjoner, og nøler ikke med å svinge kappen etter hvor vinden blåser. For det andre kunne man marginalisert særinteresse-partiene Sp (bøndene) og KrF (kirkegjengerne) som i dag kaller seg sentrumspartier, men som velger hvor på høyre-venstre-aksen de står avhengig av hvor de kan få mest gjennomslag for sine særinteresser (jf. Sp’s vandring fra høyresiden av sentrum til ytterste venstre).

Men men, for at et slikt samarbeid skal skje, så skal sammensetningen i Stortinget bli særdeles spesiell, med RV, Kystpartiet og KrF på vippen. For det vil ikke være mulig å gå til valg på et slikt regjeringsforslag. Eller?

One Response to “Høyre og Arbeiderpartiet i samarbeid?”

  1. Tore Says:

    Så lenge gammelkommunisten Valla har siste ord i partiet, er eg veldig skeptisk til samarbeid med Ap. Stoltenberg har blitt bare ein skygge av seg sjølv i det siste. Har gammelkommunisten noko på han?