Nyheter, tanker og idéer

Høyre-folk mot kontantstøtten

04.08.2005 —

Joda vi finnes. Og vi er mange, tror jeg. Høyres offisielle standpunkt er at kontantstøtten er bra fordi den gir valgfrihet til foreldrene. Jeg mener at Høyre da har misforstått saken fullstendig.

Det riktige spørsmålet å stille er “hvorfor gir vi statsstøtte til barnehager?”. Svaret da er at vi ønsker at folk skal kunne være i arbeid selv om man har omsorgen for små barn, fordi vi som samfunn ønsker at flere er i arbeid slik at verdiskapningen, og dermed velferden, blir størst mulig. Barnehageplasser er et gode for samfunnet, ikke bare foreldrene.

I tillegg til dette gir vi barnetrygd til alle foreldre. Dette gjør vi som en påskjønning til de som velger å føde barn, slik at vi stimulerer til flere barnefødsler.

Hvor kommer så kontantstøtten inn i bildet? Kontantstøtten er ikke et gode for samfunnet, kun for foreldrene. Noen folk har begynt å bruke samme argumentasjon for barnehagestøtte som for barnetrygden, og synes det dermed er urettferdig de som har barnet i barnehage får statsstøtte, men ikke de som går hjemme med barnet eller har barnet hos dagmamma. Da glemmer man at hensikten med barnehagestøtte er å få folk ut i arbeid, og at kontantstøtten virker med motsatt hensikt.

Hvor blir det så av valgfriheten dersom vi fjerner kontantstøtten? I dag kan folk som vil kjøpe seg bil velge mellom biler i alle prisklaaser, både Audi eller Skoda. Det er full valgfrihet, men man må foreta sin beslutning innenfor sine egne økonomiske rammer. Statens prøver til og med å på dette valget gjennom gjøre det mindre attraktivt å kjøpe tunge biler med stor og sterk motor. Men det er ingen som klager på manglende valgfrihet. Staten påvirker de økonomiske rammene for å få et bedre miljø.

Det samme gjelder i spøsmålet om barnehage eller ei. Fjerner vi kontantstøtten, så har foreldrene fortsatt valgfrihet. Det eneste er at de økonomiske rammene for valget er endret til fordel for de som går ut i arbeid, og det er en god ting.

Et annet argument for å fjerne kontantstøtten, er at de barna som trenger den sosialiseringen som skjer i en barnehage mest, er de med en minoritetsspråklig bakgrunn. Det er samtidig disse som i størst grad i dag velger kontantstøtte fremfor barnehage. Dette igjen påvirker barnas læring i skolen og læringsmiljøet i klasserommene.

Jeg vil at vi fjerner kontantstøtten, og jeg mener det ikke ville være noe hinder for det i Høyres prinsipprogram. De pengene som i dag går til kontantstøtte bør i stedet gå til å sikre full barnehagedekning. Og når vi er inne på det med barnehagedekning, så kunne jeg sikkert sagt noe om hvor idiotisk det er å innføre maksimalpriser før man har full barnehagedekning, men det tror jeg at jeg tar senere.

5 Responses to “Høyre-folk mot kontantstøtten”

 1. Tor Andre Says:

  Skal vi får resultater må man konsentrere seg om noen få ting. Full barnehagedekning må øverst på listen, så får minstepris komme lenger ned på listen og kontantstøtten bør fjernes helt.

  Slutter meg gjerne til aksjonen Høyre-folk mot kontantstøtte!

 2. October Says:

  Kontantsstøtten er et dillemma. Etter det jeg har blitt fortalt, så er det faktisk en majoritet av kontantsstøttemottagerne som ikke er hjemme med barna, men bruker alternative former for barnepass. Noen bruker dagmamma, eller annet, fordi de mener det er bedre for barna. Og man er faktisk uenig om hva som er best generelt (og da ende mer fra barn til barn skulle man tro) for barn under 3 år. Andre har arbeidstider som gjør barnehagen til en dårlig alternativ, og må derfor bruke andre former for barnepass.

  Jeg er enig i at full barnehagedekning må være et primærmål. Dog er ikke avvikling av kontantsstøtten noe man bør gjøre på den måten, i alle fall burde man da gitt kontantsstøtte til de som ikke får barnehageplass. Men med full barnehagedekning så har man sikret at ingen er utelukket fra det alternative folk flest ønsker. Det i seg selv er ikke noe argument for å ha ordninger for de med andre preferanser. Men som du sier, det er i seg selv noe paradoksalt å betale folk for å ikke jobbe. På den annen side så er det jo ikke slik at man gir fordeler til ikke å jobbe, siden man jo subsidierer barnehageplass enda mer. Likevel så er kontantsstøtten, når den er rettferdiggjort med at man skal være hjemme med barna, et tegn på at man mener samvær med barnet er viktige enn samfunnsøkonomisk verdiskapning.

  Og da er vi inne på konfliktområdene du nevner innenfor sosialpolitikken. Et ømtåelig tema på mange måter siden man toucher innom ting som generaliseringer og overformynderig, men det er ikke til å komme forbi at en del barn av foreldre som er sosialklienter eller i en del innvandrermiljøer, absolutt hadde hatt godt av å være i større barnegrupper. Det har vært foreslått måter å løse dette på. Jeg tror Bergen Kommune har gjort det slik at kontantsstøtten gir fratrekk i sosialstønaden, men til gjengeld så får man gratisk barnehageplass.

 3. Tor Andre Says:

  Jeg synes det er noe rart med prinsippet om at de som ikke vil bruke en offentlig tjeneste skal få utbetalt en sum for å bruke på en annen løsning. En kupong for å velge hjemmehjelpstjenester, skoler eller andre kan jeg gå med på, men forfølger vi prinsippet fra kontantstøtten blir offentlig pengebruk enda mer absurd enn den allerede er.

  Skulle de som ikke ønsker å se opera og teater få en kulturstøtte? De som ikke tar utdanning utover grunnskole få en utdanningsstøtte?

 4. Alf Kåre Says:

  Hvis man vil at alle foreldre skal få like mye stønad uavhengig av barnehageplass eller ei, så kan man like gjerne gjøre det via barnetrygden. Da slipper man unna adminstrasjon av kontantstøtten og statsstøtten til barnehagene. Men det vil ikke jeg, og det tror jeg ikke ville vært bra for samfunnet. Vi trenger folk i arbeid, og derfor bør samfunnet bistå med ekstra støtte til de småbarnsforeldrene som vil jobbe.

  Så har vi problemet med de som velger andre løsninger for pass av barna enn barnehage, fx. dagmamma eller besteforeldre. Jeg tror det ville blitt så mye ekstraproblemer og smutthull at det like greit å håndtere det på samme måte som for de som underviser barna sine hjemme: i utgangspunktet ingen statsstøtte.

 5. October Says:

  For å kommentere Tor Andres innlegg her.

  Som det ble nevnt innledningvsis så er den (delvis) offentlige tjenesten barnehage noe man har fordi man ønsker folk ut i arbeid selv om de har små barn. Dersom det er formålet hadde det ikke vært underlig om man subsidierte andre alternativer som oppnår det samme, som dagmamma.

  Videre er det altså ikke alle som kan bruke barnehage grunnet ukurant arbeidstid. Og det ville vært urimelig å straffe disse for å ikke kunne ta i bruk det offentlige alternativet.

  Så jeg er ikke enig med Tor Andres synspunkt her. Man betaler en sum for å oppnå noe, og det skader ingen at man lar det være valgfrihet i hvordan man vil gjøre det.

  Nå blir jo kontantsstøtten delvis noe helt annet enn dette, så den diskusjonen blir litt annerledes.